English | Русский
עמוד הבית

וד האווירה בסביוני רמת אביב נובע מההקפדה על כל פרט ופרט. בדירות ויטרינות ענק, חללים גדולים ומרפסות גדולות במיוחד מהן נשקף נוף ירוק, פתוח וקסום בכל שעות היממה.


ההדמיות הינן להמחשה בלבד והינן נכונות למועד הכנתן בלבד, ואינן מחייבות את החברה. החברה תהיה מחויבת אך ורק לפי חוזה המכר על נספחיו , אשר ייחתם בין הצדדים. התכנון אדריכלי/ הפיתוח הסביבתי / הגינון / החניונים / ההעמדה / הגוונים / מספר הקומות / פתחים / וכיו"ב אינם מחייבים וישתנו בהתאם להחלטת החברה.


 

TBWA DIGITAL

  לוי אשכול 16, תל אביב, טל. 03-7444111, פקס. 03-6997586